O hypnóze

Úvod O hypnóze

Hypnóza je stav vedomia, keď vaše telo i myseľ sa uvoľnia. V tomto príjemnom, uvoľnenom stave každodenné starosti, napätie ustúpia a pozornosť je zameraná na podvedomie. Je to bežný, prirodzený stav, ktorý môžete zažiť napríklad pri zaspávaní.

Alternatívna hypnóza je využitie hypnózy pre:

- riešenie problémov

- zvýšenie sebavedomia

- uvoľnenie stresu a napätia

- vytýčenie cieľov a ich posilnenie

- pozitívne posilnenia v hypnóze

Metódu je možné aplikovať pre klientov s diagnostikovanou duševnou poruchou alebo poruchou správania len s písomným súhlasom ošetrujúceho psychiatra.

Súhrn literatúry, ktorá sa zaoberá vedeckým dôkazom účinnosti hypnózy v medicíne (Evidenced-based Medical Uses of Hypnosis), vypracoval známy hypnotizér John Teleska (M.Ed., University of Rochester).

Podrobnú bibliografiu nájdete na internetovej stránke http://www.unconsciousresources.com/evidencebased.html.

Copyright 2016 - 2023 © drkarim.eu