Priebeh sedenia

Úvod Priebeh sedenia

Hypnotické sedenie je príležitosť pre klienta, aby pomocou hypnózy dosiahol pozitívne zmeny vo svojom živote.

Rámcová štruktúra môjho hypnotického sedenia je nasledovná; klient mi porozpráva o probléme, ktorý chce riešiť pomocou hypnózy.  Ja pritom kladiem otázky, ktoré ešte viac objasnia skutočnosti. Spoločne rozoberieme cieľ, ktorý klient chce dosiahnuť. Nasleduje samotná hypnóza. Počas hypnózy klient v pohodlnom kresle uvoľní svoje telo a utíši myseľ. V tomto stave vedomá  analytická časť mysle je potlačená do úzadia a je umožnené tak podvedomiu dostať sa do popredia. V hypnóze, pracujem s klientom na odhalení problémov, ich riešení a dosiahnutí stanovených cieľov. Na konci hypnózy privediem klienta späť do bdelého stavu, ktorý sa prebudí svieži, oddýchnutý. Nakoniec sa porozprávam s klientom o zážitkoch z hypnózy, a preberieme ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť na dosiahnutie žiadaného cieľa.

Copyright 2016 - 2023 © drkarim.eu